Sääsuojaus

Sääsuoja on tilapäiseen käyttöön tehty suojarakenne, jota ei mitoiteta täysille lumi- ja tuulikuormille. Sääsuojalla on tarkoitus suojata työntekijät, työkohde ja rakennusmateriaalit sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, pakkaselta tai liialta auringonvalolta. Sääsuojilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi työn laatuun, työturvallisuuteen ja työmukavuuteen. Työt valmistuvat nopeammin, kun henkilöstö pysyy tyytyväisenä ja työalue kuivana.